اخبار شرکت

  • پانچو واقعا مفید است
    زمان ارسال: 06-11-2022

    پانچوهای بارانی که فاصله بین کت های بارانی و روکش های بسته را پر می کنند، هیچ درزی را در هنگام هوای نامطلوب باز نمی کنند.بهترین پانچوهای بارانی، چاقوهای ارتش سوئیس برای محافظت در برابر بارش هستند.خشک نگه داشتن شما و وسایلتان از سر تا وسط ران دلیلی است...ادامه مطلب»

  • کدامیک بهتر است؟دوختن یا مهر و موم کردن.
    زمان ارسال: 06-11-2022

    دوختن یا مهر و موم کردن سؤالی است که برخی از تولیدکنندگان با ارائه محصولات خود به سمت محصولاتی که از اولی یا دومی استفاده می کنند، پاسخ داده اند، اما نه از هر دو.در حالی که این نوع تخصص می تواند یک استراتژی قابل دوام و سودآور باشد، گسترش جعبه ابزار به ...ادامه مطلب»